Propojení externích služeb – specialita ANS

20. prosince 2022

Integrování externích partnerů nebo i jinak řečeno propojování různých externích služeb se stalo v posledních letech nutností, abyste byli konkurenceschopní. Zefektivnění procesů, které propojování přináší, daleko převyšuje z časového hlediska úspory v budoucnosti.
Integrační software je typ programu, který umožňuje podnikům propojovat aplikace, data a zařízení. Společnosti jej často používají ke vzájemné integraci svých IT systémů, aby mohly snadněji sdílet informace. Klienti AN Systems využívají naše ERP ke sledování dat ve více systémech nebo k propojení různých typů hardwaru. Integrační podnikový informační systém usnadňuje společnostem správu velkého množství dat, aniž by se musely spoléhat na několik samostatných aplikací nebo programů.

Integrační software se používá k propojení aplikací, dat a zařízení, která nejsou přirozeně kompatibilní. Integrační podnikový informační systém AN Systems může také pomoci podnikům efektivněji spravovat jejich údaje.
Integrační podnikový informační systém ANS lze použít v různých odvětvích pro různé účely. Integrační systém může například používat oddělení lidských zdrojů, které chce centralizovat záznamy svých zaměstnanců na jednom místě, aby manažeři měli přístup k těmto informacím, aniž by museli jednotlivě kontaktovat každé oddělení. Integrační systémy používají také firmy, které chtějí propojit své systémy řízení vztahů se zákazníky (CRM) s aplikacemi třetích stran.
Naši klienti většinou využívají ERP AN Systems k propojení aplikací, dat a zařízení, která nejsou přirozeně kompatibilní. Zde je několik málo příkladů z praxe, kde naleznete propojení, které jsme vyvíjeli ve spolupráci s klienty:
1. INVENTORO – optimalizace skladových zásob
2. PLANDANCE – kapacitní plánování výroby
3. EUROVAT – CESMAD sdružení přepravců
4. INOVIO, REFIS – skenování a oběh dokladů
5. Jungheinrich – automatizované skladové dopravníky
6. ČSOB Faktoring – faktoring pohledávek
7. Elektrowin – zpětný odběr elektrozařízení
8. Intrastat – podání pro celní správu
9. Ccs – import z CCS karet
10. DMS – import dat ze Škoda Auto
11. portál SUPERIOR – export skladové dostupnosti pro kola
12. Diebold Nixdorf – samoobslužné váhy
13. Platební terminály (ČSOB, ČS, KB, SONET, GLOBAL PAYMENT)
Integrací je mnohem více a jmenovat bychom je mohli na dalších několik stran. Kontaktujte nás a informujte se. Rádi vám řekneme, zda už jsme dělali integraci, kterou hledáte.
Firmy obvykle používají integrační software k propojení aplikací, dat a zařízení, která nejsou přirozeně kompatibilní. Například, pokud máte účetní aplikaci, která „nehovoří“ stejným jazykem jako váš e-mailový server nebo CRM systém, pak můžete použít integrační software k překlenutí propasti mezi těmito systémy.
Integrační podnikový informační systém AN Systems vám pomáhá těsně spojovat různé aplikace, abyste získali konzistentní výsledky z jednoho rozhraní. Jinými slovy, uživatelům umožňuje bezproblémově přesouvat data mezi dvěma nebo více aplikacemi, aniž by mezi nimi musela přepínat.
Integrační software lze použít také jako součást podnikové strategie správy dat.
Integrační software lze použít k propojení dat z různých zdrojů. Hlavním účelem integračního softwaru je integrovat data z různých systémů nebo propojit data ze stejného systému, ale v různých formátech. Integrační software umožňuje uživatelům kombinovat data uložená na více místech do jednoho centrálního úložiště pro snadnější přístup a analýzu.
Firmy používají integrační software jako způsob propojení dat, aplikací a zařízení.
Integrační software používají podniky jako způsob propojení dat, aplikací a zařízení. Dělají to tak, že svým uživatelům zjednodušují sdílení informací mezi těmito různými aplikacemi a webovými stránkami.
Testování zabezpečení kvality je důležité i pro integrační software, aby se zajistilo, že software dobře funguje se stávajícími produkty v rámci organizace. My v ANS dáváme co největší důraz na testování bezpečnosti při propojování a integrování systémů se třetími stranami.
Hledáte i vy možnosti propojení vašeho, případně našeho systému s ERP AN Systems. Kontaktujte nás zde >>>