Odemkněte energii ERP pro efektivnější správu zásob.

23. ledna 2024

V oblasti výroby a distribuce mohou výhody nejlepších technologií, jako je strojové učení, analýza dat, umělá inteligence a cloud computing, způsobit revoluci v řízení zásob. Použití zavedených postupů pro správu zásob, optimalizace dodavatelského řetězce a strategické plánování je zásadní pro maximalizaci účinnosti vaší zásoby.

Bez ohledu na zvolenou metodiku správy zásob, s ohledem na nedostatky v dodavatelských řetězcích, vyžaduje přezkoumání postupů a klíčových ukazatelů výkonu (KPI), aby byl zajištěn předvídatelný a zvládnutelný tok zboží.

 

Kde začít se zprávou o inventáři?

Zásoby jsou nutností a slouží jako nárazník ke kompenzaci nejistoty mezi poptávkou a nabídkou. Na straně nabídky jsou faktory, jako jsou velké produkční výhody a dodací lhůty dodavatelů, nuceny udržovat zásoby surovin nebo komponent pro splnění objednávek zákazníků.

Správa zásob je umění udržování správné úrovně zásob, aby bylo možné uspokojit současnou a očekávanou budoucí poptávku. Dosažení této dokonalosti při prvním pokusu je výzvou, která zahrnuje několik zúčastněných stran, složité procesy, logistiku, skladování a další. Bez pomoci vhodné technologie jakou je informační systém ERP, může být celý proces těžkopádný.

Primárním úkolem správy zásob je určit a optimalizovat typ skladu, který by měl být držen. Výzvou je, že vyšší variabilita poptávky vyžaduje více zásob než suroviny nebo nedokončená výroba. Pokus omezit nákup zásob představuje riziko, protože nedostatek přehledu o požadavcích na zásoby může vést ke ztrátě prodeje nebo nedostatku zásob.

 

Řešení výzev poptávky a nabídky pomocí informačního ERP

Z pohledu dodavatelského řetězce se zákazníci obzvláště zajímají o hodnotu svých zásob vázaných na kapitál. Tato perspektiva je logická vzhledem k tomu, že zásoby mohou být v rozvaze značným aktivem. Zákazníci však mohou přehlížet výdaje související s inventářem „údržby“, včetně méně zjevných nákladů, jako je skladování, pojištění a bezpečnost. Naopak, akumulace nadměrných zásob může způsobit, že jsou zastaralé. Průmyslové odvětví, jako jsou jídlo a nápoje, musí zohlednit životnost a dodržování předpisů a přidat další úroveň složitosti zadávání veřejných zakázek.

V současné době je poptávka méně nepředvídatelná, s přerušeními způsobenými pandemiemi nebo místními konflikty zdůrazňuje křehkost stávajících metodik a postupů zásob. V posledních letech bylo stále více kritické informovat o stavu surovin, nedokončené výroby a hotových výrobcích v reálném čase.

Podnikový systém ERP A může být klíčovým nástrojem pro vaše podnikání, protože zlepšuje rozhodování poskytováním přesných zásob z jednoho systému, čímž se zlepšuje celkovou účinnost.

S informačním systémem ERP mohou organizace automatizovat základní funkce a zajistit synchronizaci v oblasti zadávání veřejných zakázek, organizace a převodu. Systém také usnadňuje údržbu optimální zásoby zásob integrací požadavků zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. V měnícím se prostředí se přístup ke správě zásob stává základním kamenem pro rychlejší a lepší rozhodnutí. K dosažení tohoto cíle jsou nutné nejen úpravy procesů, ale také strategické investice do technologie – – konkrétně nástroje pro sledování a sledování aplikací, které automatizují a zefektivňují správu zásob.

Pokud tedy uvažujete o automatizaci, ať už na nákup procesů nebo procesů úložiště a expedice, rádi vám ukážeme všechny možnosti systémů ERP.