Postrach jménem INVENTURA a jak se ho zbavit

10. března 2022

Poznáte to, blíží se ten den a zaměstnanci jsou už nervózní a nálada ve skladě, či na prodejně, je na bodě mrazu. Inventura je často jeden z nejvíce stresujících úkolů, které se musí minimálně jednou za rok udělat.

 

Co je však horší, že výsledky jsou často neúměrné pracovnímu zatížení a výstupy jsou ne vždy korektní, či už vzhledem k vynaloženému úsilí nebo využité technice.

 

Dokázali byste si představit, že inventuru by bylo možno udělat i jinak?!

 

Postrach jménem INVENTURA a jak se ho zbavit

 

An systems se procesům inventury a jeho zlepšení věnuje už více jak 16 roků. Sklad je naše doména, a proto jsme pro Vás připravili řešení, které neustále vylepšujeme. Umíme pro Vás připravit inventuru, která umí být:

 

   • Rychlá

   • Efektivní

   • Přesná

   • Bez stresu a Časově flexibilní

 

Podíváme se teď na jednotlivé body blíže:

 

Rychlá

 

Předpokladem rychlé inventury, je označení zboží čárovým kódem, přičemž při počítání zboží se potom využívají čtečky čárových kódů, nebo mobilní zápisníky. Čárové kódy si můžete připravit sami a při další kontrole můžete využít naše mobilní terminály, kterými rychle přímo na místě můžete vyhodnotit inventuru.

 

Efektivní

 

Snímání čárového kódu, se zapisuje do inventurních dokladů, kterých může být libovolný počet. Nejideálnější a nejpřehlednější řešení je rozdělení si skladu na více sekcí (regály, místo ve skladu atd.), přičemž každá sekce se rovná jednomu dokladu. Daným způsobem se zinventarizované sekce jednoznačně a přehledně dají porovnat s množstvím kusů v dokladech.

 

Přesná

 

Vyhněte se nepřesnostem, opakovaným přepočítáváním a zásahům do samotné inventury.

Po uzavření veškerých dokladů (inventarizačních soupisů) se tyto automaticky přeberou do dokladů vyhodnocení inventury, kde při spuštění přepočtu systém spočítá aktuální stav a porovná ho se stavem v systému a následně vyhodnotí manka a přebytky za jednotlivé artikly. Změny je možné udělat do doby uzamknutí inventury jen v inventurních soupisech a znova následně přebrat do vyhodnocení inventury. Uzamknutím inventurního dokladu se ukončí inventura a stav zásob v systému se automaticky upraví podle skutečnosti. Do takto uzamknutého dokladu už není možné udělat změny a zápisy.

 

Bez stresu, časově flexibilní

 

Výhodou mobilních terminálů je možnost zpracování inventur i během dne. Můžete využít např. časy nejmenšího pohybu zákazníků, po skončení prodejní doby. Využijte možnost udělat i částečné inventury podle značek, druhu zboží, kategorií, dodavatelů či sezóny.

Rozhodněte se proto, kdy budete nejblíže plánovat inventuru, co byste zlepšili a napište nám, rádi Vám pomůžeme připravit první bezstresovou inventuru.

 

Pokud jste se našli v některém z výše jmenovaných možností využití nebo byste o něm rádi věděli více, napište nám a my vám rádi ukážeme, jak vám může An systems pomoct se vyvíjet nebo zefektivnit vaše procesy.