Proč by měly malé a střední firmy investovat do firemních ERP firemních informačních systémů?

25. července 2023

Velké podniky již dlouhodobě rozumějí výhodám ERP technologie ve významných procesech, jako je pořizování, plánování a kontrola zásob, ale pro menší podniky může působit jako zbytečná nebo extravagantní investice. Nicméně existuje přesvědčivý důvod, proč by měly malé podniky zvážit implementaci ERP firemního informačního systému. Digitálním způsobem, zjednodušováním a automatizací obchodních procesů mohou výrobci uvolnit čas a snížit provozní náklady.

 

Poskytování lepší viditelnosti obchodních operací.

Jednou z výzev, kterým čelí malé podniky, je malý a efektivní tým, v němž jedna osoba může spravovat několik obchodních odpovědností. Menší podniky, také častěji řídí své operace pomocí kombinace manuálních procesů, různých tabulek a účetních softwarů. Tato kombinace procesů může bránit jasnému celopodnikovému pohledu na operace a zkomplikovat zavádění efektivnosti. I když se může zdát, že jde o drahou investici, snižování IT komplexnosti implementací ERP firemního informačního systému, může nabídnout významnou návratnost investice zlepšením operační efektivnosti a poskytnutím lepší viditelnosti celkových obchodních operací.

 

Zlepšování produktivity a efektivnosti.

Některé úkoly, kterými se malí podnikatelé pravidelně zabývají, jako je výplata mezd nebo řízení zásob, mohou být efektivně řízeny pomocí ERP systému, což uvolňuje cenný čas pro inovace a rozvoj podniku. Centralizací údajů prostřednictvím ERP systému, mají týmy malých a středních podniků, vždy k dispozici potřebné informace na jednom místě, což může zlepšit rozhodování v podnikání, protože kritické údaje, jako jsou úrovně zásob, prodejní údaje a finanční zprávy, jsou snadno dostupné ve standardizovaném formátu pro celou firmu. ERP také může pomoci malým podnikům efektivněji splňovat požadavky na dodržování norem v oblasti financí.

 

Podpora růstu a škálovatelnosti.

Další výzvou pro malé podniky je podpora škálovatelnosti, což často chybí v počáteční fázi startupu. Avšak téměř všechny malé podniky mají ambice růst nad svou současnou velikost. Zavedením ERP systému, který umožňuje malým podnikům zjednodušit své operace a zvýšit efektivnost, jim to umožňuje zpracovávat více objednávek a zákazníků bez nutnosti zvyšovat náklady na další personál nebo zdroje. Společnosti, které mají v reálném čase přístup k údajům, se mohou přímo spojit se zákazníky a dodavateli, zajistit rychlé řešení aktuálních potřeb a rozvíjet svůj podnik.

Mít systém, který je připraven na zvětšení se a podporu nových obchodních linií s růstem podniku, je nezbytné. Volba ERP produktu založeného na cloudu, snižuje potřebu interní podpůrné struktury a šetří náklady na hardware serveru. ERP založený na cloudu, je jednodušší na rozšiřování funkcionalit a uživatelů podle potřeby. A pro společnosti s dlouhodobými ambicemi růstu, to často usnadňuje sdílení informací mezi regiony nebo lokalitami.

 

Základem jsou údaje a analytika.

Pro výrobní a distribuční podniky, je klíčovým prvkem setrvání konkurence schopnosti přístup v reálném čase k údajům. Správné informace poskytují možnost posoudit současné operace, jakož i schopnost učinit nezbytná taktická, operační a strategická obchodní rozhodnutí. Výrazně narůstá objem a různé typy údajů v rámci výroby a dodavatelského řetězce, což zvyšuje potřebu investovat do technologií, které dokáží inteligentně a rychle analyzovat údaje a získávat cenné a uskutečnitelné obchodní informace.

Výrobci musí využít analytiku údajů k získávání kritických poznatků, které jim umožní činit rozhodnutí na základě údajů o zdrojích, výrobě, plnění, snížení nákladů a dalších důležitých oblastech. Schopnost ERP systému integrovat se s jinými technologiemi, jako jsou IoT zařízení na prodejnách nebo ve skladu, je klíčová. Nové funkce umělé inteligence mají také výhodu v tom, že data jsou více použitelná, což umožňuje firmám zkoumat svá data takovým způsobem, aby poskytovaly komplexní obraz o celé firmě.

 

Malé podniky musí vybírat pečlivě

Správný ERP firemní informační systém, nabídne výrobcům kapacitu pro lépe informované rozhodování na základě analytiky údajů pro přesné prognózování poptávky a řízení dodavatelského řetězce, spolu s lepším rozhodováním o zásobách a objednávkách. Všechno to přispívá k efektivnějšímu řízení podniku.

 

Nicméně, neexistuje univerzální ERP firemní informační systém vhodný pro všechny.

Požadavky malého podniku se budou lišit od požadavků velkého a složitého podniku, přičemž požadavky na dodržování norem a předpisů budou záviset na konkrétním odvětví. Malé podniky musí mít jasno o svých obchodních cílech a pochopit, co je požadováno od jejich ERP systému. Je důležité se zeptat potenciálního dodavatele na otázky týkající se IT, jako je jednoduchost používání, celkové náklady vlastnictví, stabilita dodavatele, flexibilita technologie a jednoduchost implementace. Návratnost investice bude významná, pokud budou obchodní cíle stanoveny předem a provozování bude posuzováno na základě těchto cílů. Náš informační systém AN Systems je ideálním řešením, plně přizpůsobitelným dle požadavků a potřeb každé firmy. Podívejte se na naše reference, případně případové studie a objevíte široké spektrum možností, kde už náš systém pomáhá firmám růst. Kontaktujte nás proto zde.