Zajištění úspěchu při implementaci ERP: Poučení z budování sportovních týmů

9. října 2023

Ve sportu je pro úspěch rozhodující výběr správných hráčů s příslušnými schopnostmi na správných pozicích. Podobně při implementaci ERP musí manažeři přidělovat specifické úkoly a odpovědnosti, aby zajistily celkový úspěch projektu.

Prosperující implementace systému ERP dláždí cestu pro zefektivnění operací, snížení nákladů a zvýšenou ziskovost. Avšak i to nejlepší ERP řešení může zaváhat bez řádného provedení.

 

Klíčová role projektového týmu

Dosažení úspěšné implementace závisí spíše na zaměření se na požadované obchodní výsledky než na technologické výstupy. Nezbytný je sehraný tým zastupující různá oddělení. Tento tým by měl mít schopnost spolupracovat, usnadňovat, navigovat a identifikovat rizika. Úspěch implementace do velké míry závisí na kvalitách a zkušenostech týmu, k

Zabezpečenie úspechu pri implementácii ERP: Poučenie z budovania športových tímov

ombinování odborných znalostí, technické zdatnosti a znalosti interních procesů.

 

Zvažte potenciální přínos externí podpory, ať už ze strany implementačního partnera nebo expertů dodavatele. Tito profesionálové mají jedinečnou pozici pro získání strategické hodnoty z vaší investice, přičemž čer

pají z rozsáhlých zkušeností s řešeními ERP v různých odvětvích. Mohou vést váš projektový tým k dodání přizpůsobeného řešení a předcházet nákladným chybám, které by mohly vést k nedostatečně využívanému softwaru.

Výběr klíčových hráčů

Pustit se do implementace systému ERP v rámci celé organizace, je monumentálním počinem. Výkonný sponzor nebo vedoucí, ať už jednotlivec nebo malá skupina, hraje klíčovou roli při výběru správného softwaru ERP na základě obchodních požadavků, rozpočtových omezení a připravenosti na implementaci. Podpora vrcholového managementu maximalizuje šance na úspěch.

Interní projektový manažer je nezbytný. Stejně jako sportovní tým potřebuje trenéra, implementace vyžaduje někoho, kdo se věnuje řízení procesu v celé organizaci. Projektový manažer definuje funkční, nefunkční a vývojové požadavky, dohlíží na rozpočet projektu a očekávání zúčastněných stran, podává zprávy o pokroku vrcholovému managementu a řídí časový plán projektu a průběžné termíny.

 

Jasnost v úkolech a zodpovědnostech

Zavedení nového ERP systému může znamenat podstatné změny v pracovních postupech, což vyžaduje experta nebo tým pro řízení změn. Vede interní strategii řízení změn, řídí očekávání a získává zásadní vstupy a zpětnou vazbu ze všech koutů společnosti.

Funkční členové týmu by měli zastupovat různá oddělení a přenášet potřeby svého oddělení na projektového manažera a implementačního partnera. Působí také jako důležitý kanál pro zaměstnance, kteří nejsou přímo zapojeni do této fáze, a zajišťují, že rozumějí tomu, jak systém používat po implementaci.

 

Postavte úspěšný tým na implementaci ERP.

Tak jako každý člen sportovního týmu musí pochopit svůj úkol pro optimální výkon, totéž platí i zde. Je nezbytné, aby každý chápal svou specifickou úlohu a odpovědnosti spolu s potřebnými technickými dovednostmi a znalostmi, aby se zajistilo, že budoucí ERP firemní informační systém bude v souladu s potřebami podniku.

 

Budování organizační podpory

Implementace firemního ERP přesahuje IT. Je to celofiremní strategie s výhodami pro všechny zúčastněné strany. Úspěch projektu ERP závisí na angažovanosti uživatelů. Včasná a důsledná komunikace se zaměstnanci je prvořadá pro jejich správné využívání systému. Řízení změn je kritickým krokem, který není třeba podceňovat.

Iniciativy odborné přípravy by měly začít na začátku procesu, přičemž uživatelé by měli pochopit „proč“ i „jak“ v systému. Vyjádřete důvody implementace ERP, jeho nezbytnost, potenciál šetření nákladů a zlepšení efektivnosti, to vše je zaměřeno na zlepšení pracovních zkušeností vašich zaměstnanců.

 

Hledejte odborné poradenství

Využitím podpory se zvyšuje hodnota vaší investice do ERP. V případě potřeby vyhledat radu od zvoleného partnera může znamenat rozdíl mezi bezproblémovým provozem a nákladnými prostoji. AN Systems firemní informační systém jako váš partner je nejlépe vybaven k tomu, aby vedl společnosti při optimalizaci jejich softwaru, zajistil úspěšnou implementaci a plán na neustálé zlepšování, což v konečném důsledku přinese značnou návratnost investic na další roky. Máte zájem prodiskutovat implementaci nebo změnu vašeho ERP? Neváhejte nás kontaktovat.