Posílení informovaného rozhodování pomocí analytického řešení AN Systems

25. září 2023

V dnešním organizačním prostředí, zaměřeném na údaje, roste poptávka po nástrojích, které usnadňují bezproblémový přístup k údajům pro sestavování reportů ve firmách. Snaha o lepší přístup k rozhodovacím nástrojům, založeným na údajích však vyvolala problém efektivního poskytování a správy údajů uživatelům v rámci jejich každodenních pracovních postupů. Zatímco nástroje business intelligence (BI) zpočátku řešily tuto potřebu, měly problém držet krok s vyvíjejícími se každodenním použitím. Jako řešení nyní společnosti integrují vestavěnou analytiku do svých systémů ERP.

 

Pochopení analýzy

Analytika představuje klíčové softwarové rozšíření stávajících aplikací, které rozšiřuje celé spektrum výhod BI pro zaměstnance. Umožňuje rychlé rozhodování založené na údajích bez narušení zavedených pracovních postupů. Analytika bezproblémově zobrazuje údaje ve formě sestav, panelů a vizualizaci, čímž zajišťuje, že informace jsou snadno dostupné tam, kde na nich nejvíce záleží. Uživatelé tak nemusí zápasit s novou aplikací, neboť dostávají data přímo do systémů, které již ovládají.

 

Výhody firemní analýzy

V době, kdy firmy generují obrovská množství dat z různých zdrojů, jejich hodnota spočívá v jejich dostupnosti v rámci aplikací, kde lze podniknout kroky. Analytika odemyká potenciál těchto údajů a poskytuje intuitivní přehledy, které lze sdílet interně i externě. Zahrnuje řízení a kontrolu dat, čímž umožňuje podnikům spravovat přístup uživatelů ke konkrétním údajům a bezpečně prezentovat sestavy a vizualizace.

Analytika s využitím Power BI umožňuje uživatelům identifikovat a řešit problémy a zároveň identifikovat příležitosti. Umožňuje pracovníkům získat přehled v reálném čase pro informované rozhodování při každé interakci. To přináší vynikající výsledky, zvyšuje kvalitu služeb zákazníkům a zvyšuje konkurenceschopnost.

 

Implementace analýzy

Mnohé organizace se potýkají s množstvím nezávislých zdrojů údajů, což ztěžuje vytváření spojení mezi nimi. Analytické nástroje představují pracovníkům vizualizaci dat a interaktivní panely, čímž zjednodušují pochopení složitých datových vztahů.

ERP AN Systems systém s analytickým řešením usnadňuje bezproblémovou integraci a konsolidaci různorodých údajů do jednotného zobrazení. To slouží jako katalyzátor rychlého řešení problémů a identifikace nových příležitostí.

 

Využití analýz napříč vaší firmou.

Správně analyzované údaje ve vaší firmě vám pomohou:

  • Pravidelně vyhodnocovat a porovnávat vaše tržby a marži v porovnání s předchozím obdobím nebo plány.
  • Sledovat různé indikátory, jako je průměrný počet vystavených faktur, počet položek na faktuře, systém zákazníků a e-shopové zprávy (počet objednávek, expedicí, vrácení, dodacích míst).
  • Dostávat pravidelné e-mailové reporty s hodnocením výkonnosti za předchozí den či týden, které mohou být velmi užitečné.
  • Znát obrátkovost a stáří vašich zásob a mít možnost obdržet upozornění na produkty s nízkou obrátkovostí, nebo skupiny produktů s nízkou marží či ziskem.
  • Zhodnotit finanční stabilitu, rentabilitu a likviditu firmy je klíčové pro udržení zdravého podnikání. Využívání nástrojů finančního monitoringu je nezbytné.

 

Role analýzy v dnešním prostředí podnikání

V dnešním silně konkurenčním obchodním prostředí kralují data. Začleněním nástrojů pro analýzu údajů do systému ERP, který tvoří páteř každodenních operací, získají uživatelé digitální pracoviště, které bezproblémově integruje analýzu údajů do jejich přirozeného pracovního toku. Analytické řešení AN Systems může být přizpůsobeno specifickým procesům, zajišťuje rychlou implementaci a přináší hmatatelnou hodnotu před rozšířením jeho výhod v celé organizaci. Udělejte revoluci ve svém rozhodování pomocí analytického řešení AN Systems pro ERP ještě dnes.